Не зная истории, нельзя знать, зачем мы пришли в мир, для чего живем и к чему стремимся                          В. Ключевский

Приложение 2

Инвентарь волости Мглина 1650 г.

// [лист 9]

Anno D(omi)ni 1651 Nowembra 27 spisanie w miescie Mhlinskie, w Drokowie y we wsi Lusciach do tych co pan Suehorabski pieniędzi y zboze takze rzeczema ruchomemi w roku 1650 bral. Naprzod

Kopy7

litt.

Grosz

litt.

Pszenica osmaczki8

Zyto

osmaczki

Jeczmien

osmaczki

Owies

osmaczki

Jowchim dal kop 5 30

Hryszko Hrybaczow dal kop,

temuz żyto kazal poząc

5

30

Hryszko Symoniensk dal kop 5 30

Iwan Szypz

U tego z wzioll woytak

   35

Iwan Panamar dal kop

zyta y pszenice

5 30

1/2

½

Ihnat Monsku dal kop

U tegoz za buty kozlowe gr(osze)

5

30

48

Arsieni Panamaronek dal gr(osze) 48
Jakub Litwin dal kop 5 30
Iwan Sautow dal kop 5 30
Parfien Zowoszonow dal kop 5 30

U tego z od kotla gorzalczanego wziol kop

Potym od tegoz kotla dal

14

1

58

20

1

1

Arciom Tubar dall kop 5 30

Dzienis Panamaronek dall kop

Od moloyca swe(go) dall gr(osz)

5

30

15

В року тисеча шестсот пятдесят второг(о) м(е)с(е)ца апреля, двадцат семого дня сес реестръ на девятнадцать картах писаныи и тепер ясневелможнеи еи м(ило)сти Эльжбета с Ту / с Тулина Горностаевна Миколаивои Абрамовичовои, воеводинои Троцкои пан(ъ) Павел Шкло ку актыкован(ъ)ю яко енерал до книг кгродских Ошмянских покладалъ. 9

7 Kopy (копа) – единица измерения равная 60 грошам.

8 Osmiaczek (осмачек, осмак) – единица измерения равная 1/8 объёма бочки

9 Текст написан на левом поле листа.

// [лист 10]

Charko Oleynik dall kop 5 30
Luba wdowa oddala kop 5 30 1 1
Sawka Warykasza dall kop 5 30
Fedor Warykasza dall kop 5 30 1 1
Otroch Kleczkowek kop 5 30 1 1
Jasko Rudy kop 3 10
Eheg kop 1 4
Podberezki kop 5 30 1 1
Michall Hluszak pomar zięc dall kop

5

30

1/2

1/2

Ancip Podberezki kop 5 30 1
Larko Truszkow dall kop 5 30 1
Hiescier Hanczar dall kop 5 30 1 1
Sierhiey Capa dall kop 5 30 1 1
Sierhiey Smoreun dall kop 5 30 1 1
Ostap Szutow dall kop 1 4
Fiedor Konski podsusiedek 10
Jasko Nowik dall kop 5 30 1 1
Sawka Silin dal kop 5 30 1
Ciszko Winnik dall kop 5 30

Iwan Czarnego dall kop

U tegoz krowe – eghorachua kop

5

3

30 1
Marcin Platucea kop 5 30 1

// [лист 11]

36 Iwan Bialy ten pomar / syn ie(go) dall kop 5 30 1/2 1
37 Swirid Kaleka dall kop      3 18
38 Swirid Kaleka   kop 5 30 1 1

Tenze zeniąc syna kunice dall

U tego pszenice wzoll kop 12

U tego gorzalki wzioll prostey kwart 130

U tegoz od kotla gorzalczane(go) wzioll

U tego gęsi dwornych wzioll 12

1

24

12

87

39 Misza Buszczonek dall kop 5 30 1 1
40

Niczypor Silin z szwagrem dali kop

Tenze przesądu dall

5

30

32

1

1

41 Sila Krzywy dall kop 5 30 1 1
42 Charkonia z doma dala kop

5

30

43 Karp Bondar dall kop 5 30 1 1
44 Makiey Bondarow dall kop 5 30 1
45 Owciuch Chackowicz dall kop

5

30

1

Za tegoz krzywdę u moskalom wzioll koniey / 6 z wozami y z towarami tęgo szącowa z kup

100

+ Jerko Buiaczonek dall kop 5 30 1 1
46 Truszko Ekupczonek ten pomar po nim Iwan Panamarucz dall kop

5

30

1

1

47 Iwan Silin dall kop 5 30 1 1
48 Sienko Bucko dall kop 5 30 1 1
49 Iwan Us dall kop 1 4
50

Dzienis Mohilewiec dall kop

U tegoz soli wzioll za kop

V tegoz siali wzioll pulpręta za gr(oszy)

V tegoz sznurka wzioll za gr(oszy)

V tegoz konia wzioll preyiacelskiego legkoszacaięc z karmem kop

5

2

10

30

40

6

1

1

// [лист 12]

51 Koscina wdowa dalla kop 5 30 1 1
52 Chwiedzko Troszonek dall kop

3

10

53 Fiedor Tobaczyniec dall kop 5 30
54 Danilo Tolkacz cesla dall kop

1

55 Iwan Jackom dall kop 5 30 1/4

56

buide

Jarmola Panamar dall kop

U tegoz konia zdobyczne wzioll, kosztowall kop

U tegoz szafarzem będąc wydal na badę zyta swego kop

/ w Carnego osmaczek 30

   5

10

15

   30      1
57 Lewon Horbik dall kop 5 30 1 1
58 Supron Burmistrz dall kop 5 30 1 1
59 Bohdan Kowal dall kop 5 30

60

buide

Koscia Kartasonek dall kop

U tegoz do kotla gorzallczanego wziol gorzalki / kwart 20

   5

1

   30

20

   1    1
61

Stephan Atraszanin dall kop

Tenza od szynka gorzallczanego dall gr.

Tenze od podsusedka gr.

5

   30

80

10

   1/2 ½
62 Niczypor Lapienok dall kop

5

30

1

1

63 Omelan Miecielczynski dall kop 5 30 1

1
64 Iwan Piwowar dall kop 1 4
65 Omelan Sawoszczonow dall kop

5

30

1

1

66 Oxion Kosacz dall kopę 1 4
67 Osip Piroznik dall kopę 1
68 Siemion Talkacz dall kop 5 30 1 1
69

Opanas Czernikowiec dal kop

U tegoz od sąsiadow dwoch wzioll kop

Potym u tych ze zadnego podymszczyne wsioll / klacz dwie kosztom .... kop

5

2

15

30

8

1

1

// [лист 13]

70

Opanas Potocki dal kop

U tegoz krową wzioll krowę hosziowaka kop

1

4

4

12

Larko Kondratowicz dall kop

U tegoz konopi wzioll osmaczek z za kope

5

1

30 1 1
Radzko Krawiec dall kop 5 30 1 1
Kuksa Ubogi, ten pomar. Po nim Maxim Isakow dall kop 5 30
Iwaszko Isczonek dall kop 5 30 1 1
Iwan Budnik dall kop 5 30 1 1
Saroka Swinoloy dall kop 5 30 2 2
Iwaszko Szunkow dall kop 5 30 1 1
Mikita Lyga dall kop 5 30 1 1
Omelan Swinoloy kop 5 30 1/2 1/2
Danilo Swinoloy dall kop 5 30 1/2 1/2
Iwan Surmacz dall kop 5 30 1 1
U tegoz konia 10z dobycanego[1] wzioll, kosztowall kop 10
Fidor Spaczonek. Ten pomar, syn ie(go) dall kop 5 30 1 1
Iwan Suprunow. Ten pomar, syn ie(go) zaplacit kop 5 30 1/2 1/2
Iwan Podolaka dall kop 5 30 1 1
Sawka Kamliczonek dall kop 3 15
Piotr Popowicz dall kop 5 30 1 1
Matwiey Kisielonek dall kop 5 30 1 1
Iwan Itszczonek dall kop 5 30 1 1
Hryszko Shmira dall kop 5 30 1 1

Pop spaski z doma dall kop

U tegoz zyto pozol

9 44
Olexiey Derewianka dall kop 5 30 1 1

Ancip Sztomplenok dll kop

U tegoz Kilim wzioll Legko Szacuiąc kop

5

4

30 1 1

// [лист 14]

Michal Sztomplenok dall kop 5 30 1 1
Olexiey Derewianka dall kop 5 30 1 1
Tenze bafariem będąc w radzie wydall swoich kop 10
Iwan Michal z dymu dall rop 5 30 1 1
Sciepan szloma dall kop 5 30 1 1
Fiedor Sciezarec dall kop 5 30 1 1
Wanc Sciezarec dall kop 5 30 1 1
Maluzyna wdowa dala kop 5 30
Owsiey Bialy ten pomar zona iego dala kop 5 30 1
Makar Antonowicz dall kop 5 30

Lewon Afrasznin dall kop

Tenze zena swą potriebę piwa z dwa kotly dall

5

30

80

1/2

½

Osip Buiaczonek ten pomar. Brat iego Nocko kop

Od moloyca swego dall

Od podsusiedka dall

5

30

10

10

1

1

Wasko Buieczonek dall kop

Od moloyca iego wlasnego wzioll

5

30

10

1

1

Chilko Rewcionek dall kop 5 30 ½ ½
NB Andron Winnik u tego sukno biale prostę / pograbill lokci 8 po gr(osz) 8, czyni kopa 1 4

Niczypor Bielanin dall kop

U tegoz bębny wzioll ktore kosztowali kop

U tegoz zelaza woz wzioll

U tegoz odewszytkiey wlosci y miasta dla poklonu / same(go) JE Msc. Byla wszhowaniu miseczka koscil/na czy zlota czy tez zlocista y te wziol /

U tegoz Bandolet kupiony za kop

Tenze szafanem będąc wydali swegogrosza kop

5

5

5

110

30

24

// [лист 15]

Fiedor Jęczmien dall kop

Tenze od podsusedka dall

5

30

10

11/2
Owdokim Jęczmien dall kop 5 30 11/2
Pop woskresenski dall kop 4

Makar Reut dall kop

Tenze od moloycow dwuch dall

U tegoz gorzalki Kafę wzioll wielką za kop

5

20

30

24

1 1
Fiesko Rekcionek dall kop 5 30
Wasko Tuleia dall kop 5 30 ½ ½

Niczypor Bohdanow dall kop

U tegoz kolasę wzioll ze wszytkim za kope

5

1

30

1

1

Kacko Karp z dyma dall kop

5

30

1

1

Otroch Sorokwasza dall kop 5 30 ½ ½
Miron Pastuch dall kop 2 8
Chodor Bobniow dall kop 5 30 1 1
Otroch zięc Bobniow dall 10
Hryszko Iwanowski pomar. Zona iego dalla kop 3 10
Lawor Owsieiow dall kop 5 30 1 1
Wasko Szur dall kop 5 30 1 1
Jasko Piatkom dall kop 5 30 1 1
Choma Piatkom dall kop 5 30 1 1
Lunko Moskal dall kop 5 30 1 1

Matwiey Oniskom dall kop

Tenze od moloyca swego zaplacill

5

30

10

1 1
+ NB

Isay Simonow dall kop

Temuz pozoll pszenice y jarzyce

5 30 1/2 1/2
Wasko Lapcionek pomar oddawszy kop 5 30 ½ ½

Chocko Sureienok dall kop

U tegoz zyto pozoll

5 30 1 1

// [лист 16]

Siemion Hayduk z dymu Lerohow to iest kop

/ od moloycz swego dall

5

30

10

1

½

MarcinNaymitt dall kop 1

Okula Pastuch dall kop

Tenza dall

3

10

10

B

Andrzey Hrybaczow dall kop

U tegoz wzioll kurow10

5

30

½

½

Onisko Oleynik dall kop 5 30
Borys Bokacz dall kop 5 30 1 1
Zięc Bokaczow Lucko Hlupik dall kop

5

30

½

½

Wasko Lapionek dall kop

Koc kupiony za kopę

5

1

30

10

1 1

B

Fiedor Chwiedzkom dall kop

U tegoz Gorzalki wzioll kwart 60 za kop

U tego szable wzioll za

5

4

30

48

1

1

Fiedor Lapionek dall kop 5 30 1 1
Stas Konowal ten pomar sama dalla kop

5

30

1

1

Bohdan Bosko dall kop 5 30 1 1
Jacko Kutko dall kop 5 30 ½ ½
Omchim Dzieruha dall kop 5 30 1 1
Fiedor Kutko pomar oddawszy kop

5

30

½

½

Susoy Pawett pomar, sama dala kop

5

30

1

1

Fiedor Znimna umar oddawszy kop

5

30

Andrzey Chara dall kop 5 30 ½ ½
Owsiey Czobotar pomar, syn iego dall kop

5

30

½

½

// [лист 17]

Ostap Wierezub dall kop 5 30 1 1
Fiedor Lapa dall kop 1 4

Hawrylo Rebro dall kop

U tegoz barana wziol za groszy

5

30

30

1 1
Roman Klepaczow dall kop 5 30 1 1
Ostap Zelazny dall kop 5 30 ½ ½
Doyko odall kop 5 30
Dzienis Cizkow dall kop 5 30 ½ ½

Fiedor Kowal dall kop

Tenza od kotla gorzalczanego dall gr.

5

30

80

½ ½

Jasko Kowal pomar.

Sama zaplacila kop

Taz od kotla gorzalczanego groszy

5

30

80

½

½

Kondratt Stryzonek dall kop 5 30 ½ ½
Radzko Polonicki dall kop 5 30 1 1
Owciuch Polonicki dall kop 5 30 1 1
Jacko Kramiec ten wyszel po nim Choma dall kop

5

30

Kurylo Karpiom dall kop 5 30 1 1
Wasko Haranin dall kop 5 30 1 1
Horbiczycka wdowa dalla kop

5

30

½

½

Adam Dorota dall kop 5 30 1 1
Wasko Halaczonek precz poszed ponim Chilko dall kop

5

30

Jasko Sciezarec dall kop

U tegoz owiec wzioll za gr.

5

30

40

1 1

Bohdan Bielanin dall kop

Tenze od sąsiada dall gr.

5

30

10

½ ½
Facit kup 109 34 1/122 1/122

 


[1]-10 Зачёркнуто в рукописи

// [лист 18]

Matwiey Dudar dall kop 5 30 1 1
Jakim Koscienek z braciennikami dall kop

5

30

1

1

Zdan Kluszczacow dall kop

Od moloyca tenze dall gr.

Kociol wielki dworny wziol

5

30

10

½ ½

Lucko Monach z dymu dall kop

U tegoz wzioll barana za gr.

5

30

30

1 1
Andrzey Hlupczonek dall kop

5

30

1

1

Makar Sycko dall kop 5 30 ½ ½

Wasil Sciezarec dall kop

Od sąsiada dall gr.

5

30

10

1 1

Sawka Sciezarec dall kop

Owiec wzioll u tegoz za wine za grosze

U tegoz siana wozow 6 za kop

5

3

30

30

1 1
Choma Sciezarec dall kop 5 30 1 1
Holutma Lawor dall kope 1 4

Truszko Jakimowicz oddall kop

Ten w sąsiedziech będąc dall grosze

3

14

10

½

½

Podwoyski Bielka dall kope 1 4
Andrzey z Mohilewszczyny dall kop

5

30

1

1

Michal Sciezarec dall kop

s podsusiedka dall grosze

5

30

10

½ ½
Olexiey Borowik dall kop 5 30 1 1
Procko Holuta dall kop 5 30 ½ ½

Facit kup

Summa co wzioll w samym / miescie Mhline czyto kop 1275/38

81 32 1/112 1/112

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

no events

Сегодня событий нет

.