Не зная истории, нельзя знать, зачем мы пришли в мир, для чего живем и к чему стремимся                          В. Ключевский

Приложение 3

Инвентарь волости Мглина 1650 г.

Села. Часть 1

// [лист 19]


Siolo Nieciehowka

Kopy7

litt.

Grosz

litt.

Pszenica osmaczki8

Zyto

osmaczki

Jeczmien

osmaczki

Owies

osmaczki

Mina Rzany dal kop 5 30 ½ ½ 1/2 ½
Andrzey Brylewicz dal kop 5 30 2 ½ ½
Iwan Bodziey dal kop 5 30 11/2 2

Iwan Lapin dal kop

Tenze od parobka dal gr.

5

30

12

11/2 ½ 11/2

Korniey Lapin dal kop

Tenze z parobka dal gr.

5

30

12

½ ½ ½ 2

Sawich Hrydkow dal kop

Tenze z parobka dal gr.

5

30

12

½ ½ ½ 11/2
Siemion Jeskiewicz dal kop 5 30 ½ ½ ½ ½
Truszko Lukianow dal kop 5 30 ½ ½ ½ ½

Matwiey Drucko dal kop

Tenze z parobka dal gr.

5

30

12

11/2 1 ½ 1
Owchim Sawieczyk dal kop      5      30      ½    ½

Matwiey Wysocki dal kop

Tenze spodsusedka dal gr.

5

30

12

11/2 ½ ½ 11/2

Woyciech Lukaszonek dal kop

Tenze podsusiedka dal gr.

5

30

12

1

½

1

Harasko dal kop 5 30 11/2 ½ ½ 11/2
Omelam Malamkin dal kop 5 30 ½ ½ ½ 1
Ulas Lomkaz synem Fiedorem dal kop

11

40

1/12

1

½

2

Demid Lusakow dal kop 5 30 1 11/2 3

Epimach Nieciakow kop

z parobka dal gr.

5

30

12

21/2 ½ 21/2
Owchim Nieciakow dal kop      5    30

Pawell Nieciah dal kop

Od podsusiedkow dwuch gr.

Soli beczka na ten czas kop

U tegoz doloman karazywczy kosztowal kop

U tegoz kunice wziol za kope

U tegoz rucznice wziol kop

Pistolet u tegoz wziol za kope

U tegoz szable wziol za kop

pizczoly kop

5

6

3

1

3

2

2

2

30

24

36

1/2 1/2 3
Czyli kop 132 4 19 91/2 6 23
// [лист 20]

Marcim Malawkin dal kop

s podsusiedka dal gr.

5

30

12

½ ½ ½ 1
Opanas Lukaszonek dal kop 5 30 ½ ½
Iwan Lukaszow dal kop 5 30 ½ ½
Andrzey Krywacz dal kop 5 30

Foedor Niena dal kop

s podsusiedka dal gr.

5

30

12

1 1 1 21/2

Fiodor Skala dal kop

s podsusiedka gr.

5

30

12

Stephan Rzany dal kop

s podsusiedka gr.

5

30

12

11/2 ½ ½ 11/2

Doroch Nieciek dal kop

s podsusiedka dal gr.

5

30

12

½ ½ ½ ½
Labieka dal kop 4 6 ½
Wasko Szarabara dal kop 5 30 ½

Mikita Hryckiewicz dal kop

s parobka dal gr.

5

30

12

½ ½ ½ 11/2
Jarmola Truszkow dal kop 5 30
Siemion Baiekow dal kop 5 30

Siolo Kurczyce (Вероятно, название села Курчицы написано по ошибке, так как инвентарь села Курчицы идет дальше. А эти сведения, вероятно, относятся к селу Нетеховка)

Z tey wsi wziol masla kwatt 14

Z tey ze wsi wziol syrow 14

Z tey ze wsi wziol kurow 70

Z tey ze wsi wziol jaiec kop 91/2

Z tey ze wsi wziol lnu dzięsiątkow 15

Oprocz legumin facitli 71 18 51/2 3 41/2 8


// [лист 21]

Siolo Kurczyce

Onisko Panasowicz dal kop

U tegoz oprocz wziol kope

5

1

30 3 1 2 1

Andrus Kuraha dal kop

Spodsusiedka dal gr.

U tegoz wziol gr.

3

4

12

18

11/2 1

Jarosz Wlasionok dal kop

U tegoz wziol gr.

3

4

18

11/2 1

Zakaria Chaneloczka dal kop

U tegoz wziol gr.

3

     4

18

½

½

Olexiey Cehorow dal kop

U tegoz wziol gr.

U tegoz wziol spodsusiedka gr.

3

4

18

   12

½ ½ ½ ½

Fiedor Lapcienok dal kop

U tegoz wziol kop

s parobka wziol gr.

5

4

30

80

12

3 1 2 1
U tegoz soli wziol pudow 3 kop

3

35

Ancip Prokuda dal kop

U tegoz wziol gr.

s parobka wziol gr.

U tegoz wziol winy kop

5

10

30

36

12

40

3 1 3 1

Kuzma Lapcionek dal kop

U tegoz wziol gr.

Spodsusiedka wziol gr.

3

4

18

12

1 1

Cichon dal kop

U tegoz wziol gr.

3

4

18

1 1

Jacko Prokudzin pomar.

Wasko Makaronek kop

s parobka dal gr.

2

14

12

2

½

½

Ryk Sieliwonienok dal kop

U tegoz wziol poslowszoyny

s parobka wziol gr.

U tegoz wziol kop

5

8

30

35

12

45

3 11/2 3
Facit kup 76 13 191/2 6 11 8
// [лист 22]

Danilo Prokudin dal kop

U tegoz wziol grosze

S parobka wziol grosze

U tegoz wziol winy kop

U tegoz krowe wziol za kop

5

5

4

30

36

12

20

3 ½ 11/2 2

Sciephan Prokudzin dal kop

U tegoz wziol winy kop

U tegoz spodsusiedka wziol

3

7

4

12

12

½ ¼ ½ ½

Hryszko Rydziuk dal kop

U tegoz wziol gr.

Spodsusiedka wziol gr.

3

4

18

12

½ ¼ ½ ½
Iwan Horb dal kop 3 4 ½

Hryszko Honczaronek – kop

U tegoz wziol kozuchow za kop

U tegoz koszul bialoglowskich (женских) z groszy

U tegoz koszul męzkich z gr.

Dzieczęczych z grosze

Prędzy Klemckow z gr.

U tegoz czapelek sem oblzonych wziol gr.

U tegoz namiotek 3 wziol gr.

Portek sukiennuch bialych gr.

U tegoz skowrode wziol gr.

Kolaia nowa kope

Wykupuiąc konia gr.

3

2

1

15

48

48

20

20

30

24

48

24

24

½ ½
Karp Waskow dal kop 3 14

Hryszko Prokuda.

Ten nic nie dal

Olisiey Prokuda dal kop 3 12

W tey wsi dano kur 80

W tey ze wsi dano masla kwart 20

Jaiec kop 10

Oleiu kwart 20

Lnu dziesiątkow 10

Facit kup 50 11 5 1 3 3

// [лист 23]

Siolo Mieluchany

Wasko woyt dal kop

U tegoz wziol owiec 3 kop

U tegoz wziol sadla wieprzowę - kop

5

1

2

30

12

11/2

Cimoch Moskalonek dal kop

U tegoz pan Suchorabski wziol winy kop

U tegoz wziol sadlo wieprzowę kop

U tegoz ciele wziol od krowy gr.

5

16

2

30

30

24

2 2

Daszko Moskalonek pomar. Zona dala kop

U tegoz wziol krowe – kop

U tegoz oprocz wziol - kop

5

4

2

30

36

2

1

1

Olexiey pomar, po nim Dawid Holonko kop

5

30

1

½

Iwaszko Czeczel dal kop

Spodsusiedka gr.

5

30

12

½ ½

Sawka Jakusz dal kop

U tegoz oprocz wziol winy kop

5

4

30 ½ ½
Karp zaplacil z dyma kop 5 30
Korniey Podymszczyny dal kop

4

Iwan Barszczewski dal kop

Spodsusiedka gr.

5

30

12

½ ¾ 1/3 1/12
Fiedor Koziniec dal kop 5 30 1 ¾ 1/3 1/22
Iwan Szysz dal kop 5 30 2 1/3 1/13 1/22
Wasko Iwanow dal kope 1 6

Bohdan Mikiticz pomar.

Ihnat synie kop

5

30

1

1/3

1/3

½

Iowchim dal kop 51 30 1 1/22 1/3 1/12
Olisiey Michalow dall kop 5 30 1 1/3 1/3 1/12

Lewon Michalkow dal kop

U tegoz wziol oprocz kop

U tegoz wziol krowę kop

5

5

4

30

20

1 1/3 1/3 1/3

Kondrat Mielnik dal kop

Tenze z parobka dal gr.

2

48

12

Facit kup 127 32 11/42 81/2 33/4 17
// [лист 24]
Cimoch Szypik dal kop 3 4 1 ½ ½ ½
Chodor Szypik dal kop 5 30 ½ 1 ½
Siolo Skotkowo
Sidor Iwanow Polosa dal kop 4 4 1 1
Biryczonek Luka dal kop 5 30 11/2 1 1 2

Andrzey Mglica pomar.

Synie dal kop

5

30

11/2

½

1

3

Ostap Piereszyyka woyt dal kop

S parobka dal tenze woit gr.

U tegoz wziol oprocz kope

U tegoz wziol kunice za kop

5

1

1

30

20

4

36

11/2

½

½

Niczypor Towkalo dal kop 5 30 1/2 1/2

Illa Birycz umar.

Syn iego Seweryn dal kop

Tenze z parobka dal gr.

5

30

12

11/2

1/2

1

11/2

Jurko Iwanow dal kop

Tenze z parobka dal gr.

5

30

12

11/2 1 1 2
Jermak Loszakow dal kop 5 30 11/2 1/2 1 21/2
Denis Strelkow dal kop 5 30 11/2 1 1 2

Mitko Dziemidow dal kop

s parobka dal gr.

5

30

12

11/2 2 1 6
Andrzey Bierozka dal kop 5 30 3 1 1 4

Olexiey Sokol dal kop

Tenze z parobka dal gr.

5

30

12

2 1/2 1/2 11/2
Iwan Sokol

Zacharyia Horb dal kop

Tenze z parobka dal gr.

U tegoz wziol oprocz kop

U tegoz miodu, patoki wziol bezminow 7

U tegoz soli wziol pudow 2 kop

5

8

2

2

30

12

32

21/2 1 2 4

Jarok Horb dal kop

s parobka dal gr.

5

30

12

1/2 1/3 1
kup 52 23 111/3 111/2 33
// [лист 25]
Hryszko Bohdanow dal kop 5 30 2 1 2 4

Wasko Mylica dal kop

s parobka dal gr.

5

30

112

1 ½ ½ 3
Moysciey Sokol dal kop 5 30 1 1 ½ ½
Hryn Jackow umar. Po nim Anania Meica kop

5

30

½

½

Truszko Hlazow oddal kop 5 30
Iwaszko Mickow dal kop 5 30
Iwaszko Kozieka dal kop 5 30 ½ ¼ ¼
Ostap Naumow dal kop 5 30 ¼

Z teyze wsi wziol kurow 200

Masla kwart 30

Syrow 20

Jaiec kop 20

Lna dziesiątkow 40

Wies Saniuki
Andrezey Kunko dal kop 5 30 21/2
Iwan Szarobienek dal kop 5 30 21/2
Sielezien Woyt dal kop 5 30 21/2
Pietrok Bierozkin dal kop 5 30 21/2
Doroch Tyrylonek dal kop 5 30 21/2
Dmitr Chodosoniek dal kop 5 30
Dmitr Cwil dal kop 3 12
Hawrylo Stompczonek dal kop

2

2

Marcin Zolokuszonek kop 5 30 ½
Osip Kolesnik dal kop 5 30 21/2
Cimoch z bratem dal kop 5 30 21/2
Marcim Stasionek dal kop 5 30 21/2
Stephan Zieziula dal kop 5 30 21/2
Facit kup 109 56 341/4 21/3 31/4 9
// [лист 26]
Parffien Uzuyszonek dal kop 5 30 21/2
Iwan Pieszczonek dal kop 5 30 11/4
Chwiedzko Karey dal kop 5 30
Jacko Sierhieiow dal kop 1 4
Lariomon ten niedal nic - - - - - -
W tey wsi wziol kurow 11
sloboda wies Wornin, miasteczko nowe

Wasko Laban dal kop

Tenze z podsusiadka dal gr.

Tenze z podsusiedka dal gr.

5

30

12

24

1
Stryha Oxsion dal kop 5 30 ½
Stephen Luty dal kop 5 30 ½

Andrzey Czyz dal kop

U tegoz wzioll pan Suchorabski kop

8

4

30 8
Olexey dal kop 4 18 1
Pawel Krysztofowicz dal kop 5 30 ½
Owdziey z synem Stephanem kop

5

30

½

Hryszko Olisieienok dal kop

s podsusiedka dal gr.

Ten oprocz dal kop

5

3

30

12

12

½

Borys Wolocznik dal kop

U tegoz wziol koni z kop

U tegoz wziol szable – kope

S podsusiedkow dwoch gr.

5

20

1

30

24

1
Ostap Mrozczenok dal kop 5 30 1
Isak Jęczmienienok dal kop 5 30 ½

Osobliwe zato yz z tey slobody niepozwalal / tenze Czyz iako osadzca ysc poddany do maię/tnosci p. Suchoabskieho ktory kilka dzięsząt pod/danych do siebie wywiodl, tedy tego Czyza zmęczil / y winy wziol kop

Facit kup (Эта строка в инвентаре зачеркнута)

20

152

52

181/3

Zgoda kop 129 16
// [лист 27]
Iwan Marmoszek dal kop 5 30 ½

Stephan Olesietenok dal kop

Tenze z posusiedka dal gr.

5

30

12

½
Pietrok Chudoly dal kop 5 30 ½
Borys Konicza dal kop 5 30 ½
Jędrzey Bulynda niedal pody tylko

½
W teyze wsi wziol kurow 8
Wies Kupci
Kurylo dal kope 1 2
Licho woyt dal kop 3 12
Harasko Labczonek dal kope 1 6
Cimoch Labczonek dal kop 1 6
Wies Szumorow
Kondrat Lomko dal kop 5 30 1 ½ 1

Sawkac Lomko dal kop

S podsusiedak dal gr.

5

30

12

1 ½ 1

Wasko Lomko dal kop

S parobka dal gr.

5

30

12

2 1 1 1

Hawrylo Birycz dal kop

S podsusiedka dal gr.

5

30

12

2 1 1 1
Onikiey Komkow dal kop 5 30 ½ 1/3 1/3 1/3

Cichon Laszonek Lannik dal kop

Z parobka dal gr.

3

14

12

½

1/3

1/3

1/3

Orzrch dal kop

U tegoz wziol kop

4

2

16

24

½ ½ 1 ½
Panienich dal kop 5 30 1 1/2 1/2 ½
Seweryn Potyha dal kop 5 30 ½ 1/2 1/2 1
Wasko Potyha dal kop 5 30 1 1/2 1 1
83 20
// [лист 28]
Wasko Jurcyew dal kop 5 30 1 ½ 1 1

Truszko Toczan pomar.

Zona iego dala

1

6

Dawid Babiczow dal kop 3 44 1 ½ ½ ½

Wasko Luwin dal kop

s podsusiedka dal gr.

5

30

12

1 ½ ½ ½
Lucko Lapconek dal kop 5 30 1 ½ ½ ½

Sawka Steckow dal kop

Tenze z parobka dal gr.

5

30

12

2 1 1 1

Iwan Petryha dal kope

Tenze z parobka dal gr.

U tegoz wziol kociol gorzelczany za kop

U tegoz wilka wziol kope

U tegoz siodlo wziol kope

U tegoz wziol gotowych powdy kop

1

12

1

1

3

6

12

12

12

16 2 21/2 51/2

Cimoch Buzow pomar.

Syn iego dal kop

Tenz za parobka dal gr.

5

30

12

Maxim Hawrylo Cenko dal kop

5

30

Mikita Talonek pomar.

Syn iego dal

S parobka dal gr.

5

30

12

2

1

1

1

Sierhiey Petryha dal kop

Tenzez parobka dal gr.

5

30

12

Lahuta Petryha dal kop 30 30 2 1 1 1
Ihnat Petryha dal kop 5 30 2 1 не читается не читается

Potap dal kop

Tenze z parobka dal gr.

5

30

12

2 1 1 1
Iwan jakimowdal kope 1 2

W tey wsi Szumorowie / kurow wziol 70, syrow 16, /

Oleiu krop 32, masla /

kwart 1,5 / lnu dziesiatkow 15

Lattus kop 86 16
// [лист 29]
Marko Komko dal kop 5 30
Sawko Komko dal kop 5 30 1 1 1 1
Onikiez Komko dal kop 5 30 1/2 ½ 1 ½
Kliszko Kowal dal kop 5 30 ½ ¼ ¼ ¼
Hrzsyko odchodzac przecz zaplacil kope

1

4

Korniey Biryczonek dal kop 5 30
Kirylo dal kope 1 4
Andriey Kolesnik dal kop 5 30 ½
Hawrylo Birycz dal kop 4 20 ½ ½
Senko Hayczonko po smierci iego wziol pan Suchorabski konia y krowie letko kladac po kop

8

U Sidora takze po smierci iego wziol klacze za kop

4

                   

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

no events

Сегодня событий нет

.