Не зная истории, нельзя знать, зачем мы пришли в мир, для чего живем и к чему стремимся                          В. Ключевский

Приложение 4

Инвентарь волости Мглина 1650 г. Села. Часть 2

// [лист 29]

Siolo Czeczunki

Kopy7

litt.

Grosz

litt.

Pszenica osmaczki8

Zyto

osmaczki

Jeczmien

osmaczki

Owies

osmaczki

Anania Uszakow dal kop 1 6
Stephan Uszakow dal kop 5 30 ½ ½
Iwan Hodunow dal kop 5 30 ½
Iwan Czeszuykin dal kop 5 30 ½ ½
Iwan Kadzinow, po nim Osip dal

5

30

1

1

Iwan Zoloty dal kop 3 14 1/3 1/3 1/3
Kadzin Czeszuykin dal kop 3 14 1 1
Kurylo Hawrylowicz dal kop 5 30 1 1
Ulas Czeszuykin dal kop 5 30 1 1
Olexiey Kazka dal kop 5 30 1 1
Ossip Hodun dal kop 5 30 1 1
Sidor Czeszuykin dal kop 5 30 1 1
Siemion Czeszuykin dal kop 5 30 1 1
Kondrat Jewsiukow dal kop 5 30 1 1
Czyno kop 119 28
Facit kop (Зачеркнуто в рукописи) 119 29 241/3 21/4 21/4 121/4
// [лист 30]
Matwey Lakomy dal kop 5 30 1 1
Hryszko Babicz dal kop 5 30 1 1

Dawid Babiczow dal kop

Tenze za parobka dal gr.

1

6

12

1/2 ½

Hawrylo Babiczow dal kop

U tegoz wziol muszkiet kop

5

2

30

14

1 1
Lawor Piecryhow dal kop 5 30 1 1

Dzienis Lucow dal kop

Tenze z parobca dal gr.

5

30

12

1 1

Kuzma Bobrownik dal kop

Tenze za parobka dal gr.

Tenze p. Suchorabski wziol winy kop

Tenze samey p. Suchorabskiey dal kope

Tenze dal galmisek cenowy

Tenze dal zelaza bobrove 5 za kop

5

20

1

20

30

12

4

Owchim Lukianow dal kop 5 30 1 1
Mikolay dal kop 5 30 1 1
Sierhiey Drobyszow dal kop 5 30 1 1
Cimoch dal kop 5 30 1 1
Matwiey u tego wziol konia 6

Kondrat mlynarz pomar syn iego dal kop

Tenze za parobkow dal 3 gr.

Odnaymitki dal gr.

3

12

36

24

Prochor Hrybaczow dal kop 1 8 ½ ½
Hryszko syn Ochremow dal kop 5 30 1 1

Iwan Marmaz dal kop

U tegoz wziolsiodlo

5

2

30 1 1
Malamka Andriey umar syn oddal kop

5

30

2

2

Chrot Kuscin dal kop 5 30 1 1

Dmitr Zabiela dal kop

Tenze za parobka dal gr.

5

30

12

1 1
Facit kup 141 12 16 16
// [лист 31]
Stephan Zaic dal kop 5 30 1 1
Lewon Zaiec dal kop 5 30 1 1

Ciszko Zaiec dal kop

Tenze z podsusiedka dal kope

U podsusiedka wziol koszul bialoglowych

U tegoz podsusiedka koszul dziecinnych 3

5

1

1

30

20

Iwan Nikiporow dal kop 5 30 ½ ½
Lokmin dal kop 5 30 1 1
Wasko Zaic dal kop 5 30 1 2
Otroch dal kop 5 30 ½ ½
Imko Lucow dal kop 5 30 ½ ½
Siemion Mikolaiow dal kop 5 30 1 1
Chokor Bondar dal kop 5 30 ½ ½

W tey ze wsi wziol kurow 100

Masla kmaru 20

Syrow 20

Jaiec 10 kop

Lnu dziesiatkow 20

Siemki, nowa sloboda

Iwan Us

Dziemid Fursowicz

Parchom Kapuscin

Sila Czachow

Jasko Krzywopusk

Jakow Maslow

Andriey Karczyn

Ci slobozanie nic ieszcze niedali

Wies Czimontowka
Malaszko Szaytanow dal kop 2 8
LewonHolowaczow dal kop 2 8 1
Okinsza Pronozin dal kope 1 4 ½
Facit kup 62 40 71/2 8
// [лист 32]
Fedor woyt dal kop 2 6 1

Ihnat Chwieetkow dal kop

U tegoz wziol krowe kop

2

4

6 1
Fiedura Litwin dal kop 2 6 1
Siemion Litwinow dal kop 2 6 1
Ohie Pronsyin dal kop 2 6 1
Iwan Pronsyin dal kop 2 6 1
Iwan Botwinka dal kop 2 6 1
Lewon Hospodyionek 2 6 1
Wies Siemeradn
Onisko Syewerdyn dal kop 5 30
Sulorow Kondrat y Zachary dali kop

5

30

Wasko Opanasow dal kop 5 30
Opanas Syewerda dal kop 5 30

Chilimon syewerdin dal kop

Tenze od moloyca swego dal grosye

5

30

12

Cierech Symatow dal kop 5 30
Jasko Krywcow dal kop 5 30
Poyma Szemetow dal kop 5 30

Moysiey Ochremow dal kop

Od moloyca swego dal gr.

5

30

12

Fiedor Ochremow dal kop 5 30
Hapon Churszenkow dal kop 5 30
Korniey Churszyenko dal kop 5 30
Parfien Moskal dal kop 5 30
Sawka Hryczanow dal kop 5 30
Facit kup 98 12 8
// [лист 33]
Panciuch Morozow z dymu dal kop

5

30

Chodos Szewelow dal kop 5 30
Iwan Wolczyn dal kop 5 30

W tey wsi z polosy ogulem zyta dali

S tey ze wsi skladaiąc sie na jalowice / z drugą wsią dali kop

Z tey ze wsi sami iuz dali baranow 2

Z tey ze wsi dali wieprza 1 kop

Z tey ze wsi dali kurow 10

2

1

2

20

Wies Wysoka

Siemion Moskal z dyma dal kop

U tegoz owcę wziol za przygon gr.

5

30

30

1

1

Korniey Koznacz dal kop 5 30 1 1
Illa Mowka dal kop 5 30 21/2 21/2

Andriey Czurak pomar.

Po nim Wasil [dal] kop

5

30

¼

¼

Olexiey Kukareka dal kop

U tegoz zyto pozol

5 30 21/2 21/2
Hryszko Korochow po nim Kukareka [dal] gr.

18

Owdokim Horochow dal kop 5 30 ½ ½
Karp Kaplun dal kop 5 30 1 ½

Jurko Kaplunow dal kop

U tegoz wziol baranow 2 kopa

5

1

30 1 ½

Owdokim Baiak dal kop

Tenze wykupuiąc konia dal gr.

5

30

40

1 1
Iwan Chozon dal kop 5 30 1/3 1/3

Karp Naliwayko dal kop

U tegoz winy wziol konia y krowę / legko kladąć czyni kop

5

12

30 ½ ½
Facit kup 96 28 32 20
// [лист 34]
Iwan Gluch dal kop 5 30 1/3 1/3
Iwan Lukianow dal kop 5 30 ½ ½
Isay Ryzy dal kop 5 30 1/3 1/3
Jurko Krzywonos dal kop 5 30 ½ ½

Naum Szabanow dal kop

U tegoz winy wziol kop

U tegoz owce wziol gr.

5

2

30

30

½
Dmitrok Szabanow dal kop 5 30
Jasko Zuz dal kop 5 30 ½ ½
Ozar dal kop 5 30
Fiodor Dudka lawnik dal kop 5 30 ½ ½
Leszko Horodcow z dymu dal kop

5

30

½

½

Wies Koscienicze
Chilko Wierhieow dal kop 5 30
Dorochwiey Skoklawiec dal kop

5

30

Niczypor Dwoienka dal kop 5 30
Ulas Nikiporow dal kop 5 30
Hurko Skoklawcow dal kop 5 30
Wasko Szach dal kop 5 30
Cimoch Karaka dal kop 5 30
Danilo Karaka dal kop 5 30
Dawid Wierkiecow dal kop 5 30
Isak Lotochwat dal kop / z drugim napisany Sklasat sie
kup 107 33/2 33/2
// [лист 35]
Olexiey Vdowionok dal kop 5 30
Andrey Hrybionok dal kop 5 30
Kurylo Sunridow dal kop 5 30
Dzienis Kascin ten nic nie dal -
Chodor Waskow dal kop 5 30

Iwan Ilimkim dal kopę

Temuz zyto pozol kop

1 6

Z tey wsi ogulem dali zyta osmacze

Z tey ze wsi wziol wieprza za kop

Z tey ze wsi wziol baranow 2

Z tey ze wsi wziol kurow 14

2

1

40

21

21/2

7

7

Siolo Lopazni
Lucko Brahin z dymu dal kop 5 30
Ciszko Hreczuszga z dymu dal kop

5

30

Charko Zdanow dal kop 5 30
Cit Zdanow dal kop 5 30
Otroch Lachow dal kop 5 30
Cimoch Bialoszapski z dyma dal kop

5

30

Hryszko Siczkow z dymu dal kop

5

30

Siemien Dynkow dal kop 5 30

Wasil Dynko pomar.

Syn iego dal kop

5

30

Andrzey Dziehciaronek z dymu dal kop

5

30

Michal Dziehciaronek dal kop

5

30

kop 101 16
kup 82 зачёркнуто 16 21 21/2 7 7
// [лист 36]
Hryszko Dziehciaronek z dyma dal kop

5

30

Sawka Sraczka dal kop 5 30

Niczypor Chromy pomar.

Syn iego dal kop

3

14

Zacharyia czuha dal kop 5 30
Hryszko Poczaia oddal kop 5 30
Anton Przywal oddal kop 3 16
Mikita Nowiczonek z dymu dal kop

5

30

Owdokim Nowiczonek dal kop

5

30

Kondrat Hreczucha oddal kop 5 30
Niczypor Hreczyszyn dal kop 5 30
Iwan Dubina dal kop 5 30

Kurylo Hreczuszyn dal kop

Na tymze wziol winy

5

20

30
Ancip Bienko dal kop 5 30
Siemien Barak dal kop 5 30
Wasko Czepulczynok [dal] kop 5 30
Michal Laszonek dal kop 5 30
Marko z dymu dal kop 5 30
Dawid Cieleszonek z dymu dal kop

5

30

Hawrylo Chackow dal kop 5 30
Prudnik Choma z dymu dal kop

5

30

Ohiey Dynko z dymu [dal] kop

5

30

Z tey wsi ogulem roznego zboza dali

Z tey ze wsi wziol jalowic 2

Baranow 4 letkokladąc

Z tey ze wsi wieprzow z letkokladąc kop

Z tey ze wsi wziol kurow 17

-

8

2

3

     -

34

17

17

85

kop 144
                       

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

no events

Сегодня событий нет

.