Не зная истории, нельзя знать, зачем мы пришли в мир, для чего живем и к чему стремимся                          В. Ключевский

Приложение5

Инвентарь волости Мглина 1650 г.

Села. Часть 3

// [лист 37]

Wies Wielka Dąbrowa

Kopy7

litt.

Grosz

litt.

Pszenica osmaczki8

Zyto

osmaczki

Jeczmien

osmaczki

Owies

osmaczki

Sowostian Ryzy dal kopę 1 6
Siemien Illuszyn dal kopę 1 6
Illusza Korzeniow dal kopę 1 6
Jacko Zubryk dal kopę 1 6
Wasko Nowik dal kopę 1 6
Danilo Czeczun dal kopę 1 6
Andrzey Luch dal kopę 1 6
Michal Chirey dal kopę 1 6
Kondrat Klimow dal kopę 1 6
W tey wsi choc iest więcoy gospodarzow, / ale do tych sie skladale dziesiątka osob / wyzey napisanycn kup czyni 11
Wies Bialohoszcza

Lukian Woyt

Kuzma Wierhievenok

Wasko Dudar

Hryszko Szczewc

// [лист 38]
Wies Lalicze

Konak woyt oddal kop

V tegoz wziol sadlo wieprzowego kop

5

2

30

Stephan Moroz pomar.

Niewiestka iego zaplacila kop

5

30

Lewon Ostryk dal kop 5 30
Ciszko Charkowicz dal kop 5 30
Pawel Naumenko dal kop 5 30
Pawel Churko dal kop 5 30
Isak Przychozy [dal] kop 5 30
Osip Iwanow dal kop 5 30
Demid Maciwszonek dal kop 5 30
Naum Macuiszonek dal kop 5 30

Z tey wsi zboza roznego ogulem / dawano to iest zyta osmaczek

Z tey ze wsi wziol jalowicę / od wszytkich – kop

Baranow 2 – kopa

Wieprza 1 - kopę

4

1

1

30

13

61/2

61/2

61/2

kup 63 30

написано в четыре рядка «To co y  ....    casta / wziol y z wlo/sci facit kup / 3266/7»

Z wlosci mhlinskiey co pan Suchorabsky / wybral czyni kup 1990/30

Na zlocię 8165/9

// [лист 39]
Miasteczko Drokowo

Naprzod

Laszka Koska z dymu dal kop

V tegoz swinie wziol kopa

4

1

8

Chwiedor Minienko woyt dal kop

5

12

Stephan Hrybow zaplacil kop 5 12
Siemein Nowoselec dal kop 5 12

Pawel Nowosek dal kop

Tenze dal nowy kop

Tenze dal swinią kopa

5

2

1

12

Chika Mahrakow dal

U tegoz tedy przed kozaki vciekal pobral p. / Suhorabski wieprzow dwa, swinia iedna, / podswinkow 6, kurow 6 letkoszacuiąc kop

5

5

12

Kochan Bohdan dal kop

U tegoz zasluzonego nieoddal kop

3

4

8
Kary Pieszetnik dal kopę 1 4
Kuzma Misnik dal kopę 1 4
Dzienis Kowal dal kop 5 12
Jakub Pusocki Данные в инвентаре отсутствуют
Wasko Makrekow dal kop 5 12
Chwiedor Komsza dal kop 5 12
Tenze gdy przed kozaki zchodzil pan Suchorab/ski dom iego drugiemu przedal byl, gdzie on / wzad przyszedszy wykupuiąc ten dom. Dal kop

5

Maxim Mohilewiec dal kop

Tenze pud soli na ten czas placone kop

5

1

12

12

kop 75 24
Czyni kop 75 24
// [лист 40]
Hryszko Szwiec zaplacil kop 3 8
Sienko Kowal dal kop 5 12
Lytczin Siemion oddal kop 3 8
Ihnat Grybalonek oddal kop 5 12
Hawrylo Zaczynok dal kop 5 12
Atrooh Prywal dal kop 3 8
Marcinowa Grunciowa szacuiąc krowę kop

6

Lazuka Matwieiewicz dal kop 5 12
Iwan Piroznik dal kop 5 12
Lapinek Ohsieyko dal kop 5 12
Ociec swieszczenik Leon dal kop

5

12

Cit Marozinek dal kop 5 12
Klim Mąska dal kop 7 12
U tegoz zyto pozol kop 8. Z tego / co umlowno letko kladąc osmaczek / owsu czyni kop

4

8

Amwsiey Wasilewicz dal kop 5 12
Jarmola Mokrak dal kopę 1 4

Iwan Cybul zaplacil kop

Tenze krowę oddal letko szacuiąc kop

4

3

8

Wasko Wysocki dal kop

Tenze za ostatek krowę letko szacuiąc

3

3

4
Iwan Cybyl dal kop 5 12
Iwan Lapicki dal kop 5 12
Dorofiey Dziak dal kop 5 12
Ihnatowa wdowa dala kop 2 38

Pawel Kocienek dal kop

U tego zyta za siane(go) pozal kop 8 letko / kladąc/ umlocik Losmaczek kop

U tegoz konia y krowę wziol letko szacuiąc kop

3

4

9

8
Czyni kop 123 2
Czyni kup 119 2
// [лист 41]
Stephan Haski dal kop 8 12
Chwiedor Wysocki dal kop 5 12

Jewka Niemierowka dala

Taz dala kunicę gr.

4

12

40

Danilo Klemczyn dal kop 5 12
Hawrylo Mokrak ten przecz poszed
Prokop Macwieienok dal kop 5 12
Siemion Niemierynok dal kop 5 12
Fiedor Hayduczonek dal kop 5 12
Matwiey Mokalewicz przecz poszed
Stepka Harczynek dal kop 5 12
Naum Hurczynek dal kop 5 12
Wasko Atrachow dal kop 5 12
Sawka Krasny dal kop 4 8
Sciepan Atrazonek dal kop 5 12

Iwan Szotobod dal kop

Ten ze w tych ..... y wilka dal

7
Omelian Kolesnik oddal kop 5 12

Od przewozu dal woyt kop

Tenze ryby rozney więley oddal za kop

10

3

Z same(go) Drokowa wziol pan Sucho/rabski suma kop 280/45

86

19

Z wlosci Drokowskiey ze wsi /
Niwna naprzod

Mikolay Brylonek dal kop

12

12

Arciem Buchow dal kop 5 12
Wasil Maciey dal kop 5 12
 kop 111 48
kop 108 55
// [лист 42]
Andrzey Vcieronek poszd przecz

Po nim mieszka Andriey Cieronek / Ten zaplacil z dyma kop

Tenze z niwy zaplacil kop

Tenze z drugim sąsiadem dal kop

5

5

3

12

Anisko Atrachimowicz dal kop

Tenze z niwy zaplacil kop

5

5

12

Marko Kuzma dal kop

Tenze barana dal gr.

5

12

30

Hordziey Kornieiow dal kop 5 12
Pracko Kornieiow dal kop 5 12
Sidor Chocko dal kop 5 12
Hryszko Zima dal kop 3 8
Wasko Lamar dal kop 5 12
Marcin Lachucien dal kop 5 12
Wasil Owczynek dal kop 5 12
Makat Owczynek dal kop 5 12
Makar Ciuchcin dal kop 5 12
Jarmola Ciuchcin dal kop 5 12
Apanas Iwaszko dal kop 5
Piotr Koscin dal kop 5 12
Chrawn Kosci oddal kop 5 12
Choma Suchoranek oddal kop 5
Parfien Oleynik dal kop 5 12
Lewon Kolesnik oddal kop 5 12
Lucko Kardasz dal kop 5 12
Maxim Procka dal kop 5 12

Ulas Cimoch dal kop

Tenze winy pud wziol kop

5

5

12
Czyni kup 135 38
// [лист 43]
Mamon Romanowicz dal kop 5 12
Sawa Steckiewicz woyt dal kop

5

12

Filka Czeraykin dal kop 5 12
Ananien Krawiec dal kop 5 12
Pawel Kowal dal kop 5 12
Weremiey dal kop 5 12
Onisko Owdokim dal kop 5 12
Jacko Szlukow zaplacil kop 5 12
Truchan Szewelonek dal kop 5 12
Awsiey Lysko dal kop 5 12
Borys Bucko dal kop 5 12
Uscin Lapionek dal kop 5 12
Z tey wlosci zyta dno osmaczek 15

15

Wies Omszanie

Ancip Skala dal kop

Tenze za zyto dal kop

5

2

12
Ihnat Simoch dal kop 5 12 1
Marcin Lapina przecz poszed . po odeyscu / onego zyto p. Suchorabski pozol kop 12
Hryszko Panczoszk dal kop 5 12
Orzech Lapin dal kop 5 12 1
Lalka Wiercyniecz dal kop 5 12
Klim Lapia dal kop 5 12 2
Ciesc Lapin Oxion dal kop 5 12
Isak Lapin dal kop 5 12 2
Omelian Bielag dal kop 5 12 2
Czyni kop 111 12 8
// [лист 44]
Kurylo Karpienok dal kop 5 12
Panciuch Lapin dal kop 5 12 2
Jarmola Hrybionek dal kop 5 12 2
Ciszko Zubier dal kop 5 12 2
Hryszko Mielnik dal kop 5 12
Siolo Kosicze
Hryszko Zienkow dal kop 5 12
Matwiey Suhak dal kop 5 12
Husko Bondar dal kop 5 12
Tenze za gruty pachal Koynda Chema dal kop

5

12

Korniey Romanowicz dal z dymu kop

Na tym ze winy wziol p. Suchorabski kop

Не читается

Не читается

12

Kuszko Niczypor oddal kop 5 12
Opanas Kornaczow dal kop 5 12
Sidor Kurylow oddal kop 5 12
Stephan Otrochow dal kop 5 12
Aksien oddal kop 5 12
Pawel Kurylo dal kop 5 12
Ha.(имя повреждено) Suchonionek dal kop 15 12

Z tey wsi z kozdego dymu wziol po ba/ranu. V czym baranow 12 /

Kozdy baran letko kladąc po pulkopy kop

6

kop 144 24
Czyni kup

144

135

24

24

6
// [лист 45]
Siolo Surazncze
Ostap Karol zaplacil z dyma kopę

1

4

Znich Niedom dal kop 5 12
Hawrylo Reutczonek dal kop 5 12
Andrzey Grunda dal kop 5 12
Mikita Iwanowicz - nowik kop

5

12

Sahak Melanowicz dal kop 5 12
Dmitr Reut dal kop 5 12
Z tey wsi zyta dano osmaczek 3
Siolo Lubianki

China Potap dal kop

Potym tenze dal kop

5

2

12

8

Archiuch Potap dal kop 5 12
Iwan Antonowicz dal kop 5 22
Czyni kop 50 10

// [лист 46]

Osobliwe od aręndarzow wziol gotowych ....... /

Kop tysiąc

1000

Po kop szesciu Bobrow trzynascie szacuiąc czyni kop 78
Po zlotych dwunastu Wyder osm szacuiąc czyni kop 36 24
Po kop dwudziestu Skur losich osm szacuiąc czyni kop 160
Zelaz bobrowych czworo[1]
Zelaza z rudni wozow 40 po kop cztyry [za] woz/ Czyni kop

160

Do tegoz p(an) Jerzy Suchorabski y malzonka iego p(ani) Efruzyna Zelska / iako na ten czas bedąc urzędnikiem poddanych jasnie wielmozney iey m(i)l(os)ci / pami woiewodziney trockiey z miasteczka Wormin do maiętnosci swey naz/waney Zorawski iedne(go) Waska Naremenka, drugie(go) Dziemida, / trzecie(go) Olexieia Siniaka, czwarte(go) Sienka Bielka, piąte(go) Cze[2]   , / szoste(go) Apanasa Buaka z zonami, z dziemi y maitnosciami ich[3] / y teraz [][4] powinnosc pelnią

 


[1] Далее текст не читается, так как расплылись чернила. Cумма отсуствует из-за повреждения документа.

[2] Далее текст не читается из-за повреждения документа

[3] Далее текст не читается из-за повреждения документа

[4] Слово из четырех букв не читается. Видно только, что первая буква «О»

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

no events

Сегодня событий нет

.